คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ (คุณหมี)
ผู้รับใบอนุญาต


นางสาวกนกพร ลิ่มสุวรรณโรจน์ (ครูนก)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางอรพนิต ลิ่มสุวรรณโรจน์ (คุณตา)
ผู้จัดการ


22 มีนาคม 2566

ผู้ชม 1025 ครั้ง

Engine by shopup.com