คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ (คุณหมี)
ผู้รับใบอนุญาต


นางสาวกนกพร ลิ่มสุวรรณโรจน์ ( ครูนก )
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางอรพนิต ลิ่มสุวรรณโรจน์ (คุณตา)
ผู้จัดการ


15 ธันวาคม 2564

ผู้ชม 651 ครั้ง

Engine by shopup.com